Др Срђан Шљукић

Члан политичког савета
Др Срђан Шљукић

Рођен је 1964. године у Сомбору, граду у којем је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је, магистрирао и докторирао социологију на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету је данас запослен као редовни професор. Бави се пре свега проблемима из области социологије села и социологије сукоба.

Био је председник Српског социолошког друштва 2015-2017. године. Председник је Српског удружења за социологију села и пољопривреде. У периоду 2004-2005. обављао је функцију начелника Западнобачког округа, а 2004-2008. био је одборник у скупштини Града Сомбора.

Socials